موضوع مقاله :

نرم افزار Diplaymate چیست؟

چکیده :

نرم افزار Diplaymate چیست؟


شرح : Diplaymate اولین نرم افزار تست مانیتور و پروژکتور می‌باشد. تست شامل آزمون‌های سخت ویدئویی مخصوص خود برنامه است که مجموعه‌ای است از سخت‌ترین و مورد تقاضاترین تصاویری که مانیتور شما باید همیشه آن‌ها را نمایش دهد. این یک آزمایش حقیقی تصویر است. ما به کیفیت تصویر هر الگو نگاه کرده و بسته به میزان دقت آن از صفر (ضعیف‌ترین) تا پنج (عالی‌ترین) به آن امتیاز می‌دهیم. آن‌گاه نمرات الگوهای مختلف تست را با هم جمع نموده تا به یک امتیاز واحد برسیم. برخی از تست‌ها به سبب اهمیتشان با شدت بیش‌تری انجام می‌گیرند. این نمرات میزان رقابت تصاویر را به ما نشان می‌دهند.