كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : نرم افزار Diplaymate چيست؟ :

شرح : Diplaymate اولين نرم افزار تست مانيتور و پروژکتور مي‌باشد. تست شامل آزمون‌هاي سخت ويدئويي مخصوص خود برنامه است که مجموعه‌اي است از سخت‌ترين و مورد تقاضاترين تصاويري که مانيتور شما بايد هميشه آن‌ها را نمايش دهد. اين يک آزمايش حقيقي تصوير است. ما به کيفيت تصوير هر الگو نگاه کرده و بسته به ميزان دقت آن از صفر (ضعيف‌ترين) تا پنج (عالي‌ترين) به آن امتياز مي‌دهيم. آن‌گاه نمرات الگوهاي مختلف تست را با هم جمع نموده تا به يک امتياز واحد برسيم. برخي از تست‌ها به سبب اهميتشان با شدت بيش‌تري انجام مي‌گيرند. اين نمرات ميزان رقابت تصاوير را به ما نشان مي‌دهند.