كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : HTML5 (اچ تي ام ال 5) چگونه شروع شد؟ :

شرح : HTML5 (اچ تي ام ال 5) يک همکاري بين W3C و WHATWG است و در سال 2006 تصميم گرفتند که يک نسخه جديد از HTML را ايجاد کنند.

    W3C مخفف World Wide Web Consortium است و روي XHTML 2.0 مشغول کار بوده است.
    WHATWG مخفف Web Hypertext Application Technology Working Group است و روي وب فرم ها و Applicationها مشغول کار بوده است.

بعضي از قوانين که در HTML5 (اچ تي ام ال 5) بنا نهاده شد:

    ويژگي هاي جديد بايد براساس DOM, CSS, HTML و JavaScript باشد.
    کاهش نياز به Pluginهاي خارجي (مانند Flash)
    بهبود مديريت خطا
    افزايش نشانه گذاري(markup) براي کاهش اسکريپت نويسي در صفحات وب
    HTML5 (اچ تي ام ال 5) بايد مستقل از دستگاه باشد.
    پروسه هاي پيشرفت بايد براي عموم قابل رويت باشد