موضوع مقاله :

HTML5 (اچ تی ام ال 5) چگونه شروع شد؟

چکیده :

HTML5 (اچ تی ام ال 5) چگونه شروع شد؟


شرح : HTML5 (اچ تی ام ال 5) یک همکاری بین W3C و WHATWG است و در سال 2006 تصمیم گرفتند که یک نسخه جدید از HTML را ایجاد کنند.

    W3C مخفف World Wide Web Consortium است و روی XHTML 2.0 مشغول کار بوده است.
    WHATWG مخفف Web Hypertext Application Technology Working Group است و روی وب فرم ها و Applicationها مشغول کار بوده است.

بعضی از قوانین که در HTML5 (اچ تی ام ال 5) بنا نهاده شد:

    ویژگی های جدید باید براساس DOM, CSS, HTML و JavaScript باشد.
    کاهش نیاز به Pluginهای خارجی (مانند Flash)
    بهبود مدیریت خطا
    افزایش نشانه گذاری(markup) برای کاهش اسکریپت نویسی در صفحات وب
    HTML5 (اچ تی ام ال 5) باید مستقل از دستگاه باشد.
    پروسه های پیشرفت باید برای عموم قابل رویت باشد