كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : زبان برنامه‌نويسي سطح بالا چيست؟ :

شرح :

زباني است که نسبت به زبان برنامه‌نويسي سطح پايين راحت‌تر قابل استفاده و قابل حمل بين سيستم‌هاي متفاوت و داراي انتزاع بيشتري هستند. چنين زبان‌هايي عموماً از عمليات CPU مانند مدل‌هاي دسترسي به حافظه و مديريت حوزه دور هستند.
عبارت زبان‌هاي سطح بالا بدين معنا نيست که اين زبان نسبت به زبان‌هاي سطح پايين برتر هستند بلکه اگر شما ميزان اطلاع از نحوه عملکرد رايانه‌ها را به عنوان ملاک در نظر بگيريد برعکس اين مطلب درست است. عبارت زبان سطح بالا در حقيقت به معناي دوري اين زبان‌ها از زبان ماشين است. به جاي کار کردن با ثبات‌ها، آدرس‌هاي حافظه، و فراخواني پشته زبان برنامه‌نويسي سطح بالا از متغيرها، آرايه‌ها، و عبارات پيچيده رياضي و منطقي استفاده مي‌نمايد. اين زبان‌ها مستقيماً مانند زبان اسمبلي به زبان ماشين ترجمه نمي‌گردند. ويژگي‌هاي ديگر همانند توابع کار با رشته‌ها، مفاهيم شي‌گرايي، و کار با ورودي و خروجي در فايل‌ها در آنها وجود دارد.