كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : کارايي نرم افزار Adobe Dreamweaver CS5 چيست؟ :

شرح : Adobe Dreamweaver CS5 , Macromedia Dreamweaver 8 : نرم افزارهايي کامل و قدرتمند براي برنامه نويسي به زبانهايي مانند:

HTML,PHP,ASP VBScript,ColdFusion,CSS,XML,JavaScript

نرم افزار از امکانات و ابزارهاي بسيار زيادي برخوردار است که درصورت چيره بودن به نرم افزار، شما را از ساير نرم افزارها بي نياز مي سازد، اين نرم افزارها از زبان فارسي نيز به خوبي پشتيباني مي کنند منتها موقع تايپ فارسي،ممکن است کلمات  برعکس ديده شوند که اين مشکلي ايجاد نمي کند ، درنهايت موقع تست نتيجه کار، همه کلمات درست ديده مي شوند. ضمنا ورژن نرم افزارها جهت آشنايي است، ممکن است شما از ورژن هاي پايين تر يا بالاتري بهره ببريد.