كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : منظور از Microsoft Office چيست؟ :

شرح :  مجموعه آفيس يا نرم افزارهاي مشابه، دراکثر کامپيوترهاي شخصي و اداري و ... جزو نرم افزارهاي موردنياز است، با اين نرم افزار و زير مجموعه هاي آن شما قادرخواهيد بود فايلهاي متني ايجاد کنيد يا آنها را ويرايش کنيد، همچنين نموداروگراف رسم کنيد، کارهاي حسابداري و انبارداري انجام دهيد. بعضي از امکانان ديگر نرم افزار آفيس همچنين شامل: ايجاد  برنامه هاي آموزشي، ايجاد صفحات وب، انجام کارهاي رياضي ،نامه نگاري ، ارسال ايميل ، کارهاي تبليغاتي و صدها مورد ديگر که هر کسي نسبت به نياز خود مي تواند ازآن بهره ببرد.