موضوع مقاله :

منظور از Microsoft Office چیست؟

چکیده :

منظور از Microsoft Office چیست؟


شرح :  مجموعه آفیس یا نرم افزارهای مشابه، دراکثر کامپیوترهای شخصی و اداری و ... جزو نرم افزارهای موردنیاز است، با این نرم افزار و زیر مجموعه های آن شما قادرخواهید بود فایلهای متنی ایجاد کنید یا آنها را ویرایش کنید، همچنین نموداروگراف رسم کنید، کارهای حسابداری و انبارداری انجام دهید. بعضی از امکانان دیگر نرم افزار آفیس همچنین شامل: ایجاد  برنامه های آموزشی، ایجاد صفحات وب، انجام کارهای ریاضی ،نامه نگاری ، ارسال ایمیل ، کارهای تبلیغاتی و صدها مورد دیگر که هر کسی نسبت به نیاز خود می تواند ازآن بهره ببرد.