موضوع مقاله :

HTML در صفحات وب به چه معنا می باشد ؟

چکیده :

HTML در صفحات وب به چه معنا می باشد ؟


شرح :

HTML به زبانی گفته می شود که سنگ بنای صفحات وب سایت می باشد. عموما تمامی زبانهای برنامه نویسی تحت وب به نوعی وابسته به زبان HTML می باشند. بعنوان مثال PHP، جاوا اسکریپت و زبان برنامه نویسی دات نت، زبانهایی هستند که علاوه بر داشتن قوانین و استانداردهای خود، از زبان HTML کمک می گیرند به طوری که کدهای نوشته شده در قالب خاصی، در بین کدهای HTML قرار داده می شود.

HTML زبانی می باشد که از زبان XML مشتق شده است. به این معنی که می توان گفت HTML نوع بخصوصی از زبان XML می باشد. XML زبانی است که سنگ بنای آن تگ می باشد. تگ همانند پرانتزی می باشد که می توان آن را باز کرد، درون آن چیزی قرار داد و سپس آن را بست. این تگها می توانند هر اسمی داشته باشند و زبان XML آزادی کاملی را در این خصوص به شما داده است.