كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : کارايي نرم افزار GetDataBack چيست؟ :

شرح : براي GetDataBack تفاوتي ندارد فايلهاي شما چگونه حذف شده اند، بر اساس اتفاقات و مشکلات برق رساني آسيب ديده اند، به صورت فيزيکي صدمه ديده اند، به صورت عمدي و به طور کامل از پاک شده اند، فرمت شده اند و حتي عمليات F-disk بر روي هارد شما صورت گرفته است. GetDataBack با استفاده از الگوريتم و فن آوري پيشرفته خود به بررسي سکتور به سکتور هارد پرداخته و تمامي آنچه را که با سيستم پيشرفته خود قادر به خواندن است براي شما ثبت مي کند و سرانجام همگي اطلاعات به دست آورده خود را به صورت پوشه بندي شده براي شما مرتب کرده و به نمايش مي گذارد تا بتوانيد براحتي اطلاعات حذف شده خود را پيدا نماييد.