موضوع مقاله :

مهنسی فناوری اطلاعات چیست؟

چکیده :

مهنسی فناوری اطلاعات چیست؟


شرح :
    تجارت الکترونیکی
    سیستم‌های چندرسانه‌ای
    مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی
    امنیت اطلاعات
    شبکه‌های کامپیوتری
    مهندسی فناوری اطلاعات (IT)