كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : قوانين ثبت دامين :

شرح : قوانين ثبت دامين IR. : حداقل طول دامنه 3 حرف و حداکثر 63 حرف مي باشد. تنها استفاده از حروف انگليسي و ارقام و نشانه (-) براي ثبت دامنه مجاز مي باشد. در صورت تمايل به ثبت نام دامنه ها با مفهوم مذهبي مجوز کتبي وزارت ارشاد مورد نياز است. ثبت دامنه هايي که تداعي کننده فعاليت هاي غير قانوني و اعمال مغاير با قوانين جمهوري اسلامي ايران به کلي ممنوع مي باشد. ثبت دامنه با نام پسوند هاي عمومي مانند : aero, arpa, biz, com, coop, edu, gov, info, int, mil, museum, name, net, org ,pro ممنوع مي باشد. ثبت دامنه با اسامي ملي مانند نام مشاهير، اماکن عمومي و وقايع ملي تنها با مجوز وزارت ارشاد مجاز مي باشد. ارائه آدرس دقيق پستي و کد پستي 10 رقمي جهت ثبت دامنه الزامي مي باشد.