موضوع مقاله :

باز کردن فایل در PHP

چکیده :

باز کردن فایل در PHP


شرح : تابع ()fopen برای باز کردن فایل ها در php مورد استفاده قرار می گیرد. پارامتر اول این تابع شامل نام فایلی است که می خواهیم باز شود و پارامتر دوم مشخص می کند که فایل در چه حالتی باز شود.