موضوع مقاله :

فضا برای سایت به چه مفهوم است و چه نکاتی را در مورد آن باید در نظر داشت؟

چکیده :

فضا برای سایت به چه مفهوم است و چه نکاتی را در مورد آن باید در نظر داشت؟


شرح : فضا و اطلاعات سایت شما باید بر روی یکی از کامپیوترهای میزبان اینترنت قرار گیرد تا دیگران بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. آنچه در مورد سایت میزبان باید مورد توجه قرار گیرد، سرعت دسترسی به اطلاعات، پشتیبانی فنی، طریقه مدیریت سایت توسط مشتری، و مطابق بودن با نیاز کاربر میباشد