كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : کاربردUTF_8 :

شرح : استفاده از نويسه‌هاي زبان‌هاي مختلف در کامپايلرهاي و مفسرهاي برنامه‌نويسي مانند PHP که با سيستم ASCII کار مي‌کنند، از مهم‌ترين کاربردهاي سيستم UTF-8 است. با توجه به اينکه دستورات اين زبان‌ها در محدوده‌ي نويسه‌هاي کمتر از ??? قرار مي‌گيرند، عملکرد صحيح اين مفسرها و کامپايلرها تضمين مي‌شود.