موضوع مقاله :

مدل روش تکراری و افزایشی در فرآیند تولید نرم افزار چیست ؟

چکیده :

مدل روش تکراری و افزایشی در فرآیند تولید نرم افزار چیست ؟


شرح : روشی تکراری تولید نرم افزار اجازه ی ایجاد که پروژه در ابتدا از بخشهای کوچک شروع شود و به مرور زمان سیستم رشد کند تا کمک کند در این درگیری مشکلات مهم پیدا شوند قبل از اینکه فرضیات اشتباه باعث خراب شدن سیستم شوند. مدل تکرار فرآیند ها بوسیله تولید کنندگان نرم افزارهای تجاری انتخاب و استفاده می شود چون این مدل اجازه می دهد تا نیازهای کاربرانی که در زمان طراحی دقیقا نمی دانند چگونه نیازمندیهایشان از سیستم را معرفی کنند بصورت بالقوه برآورده شود.