موضوع مقاله :

ماکرو چیست؟

چکیده :

ماکرو چیست؟


شرح : ماکرو، یا دستور درشت، در برنامه‌نویسی رایانه، مجموعه‌ای از دستورها است که مشابه زیربرنامه یکبار نوشته می‌شود و چندین بار استفاده می‌شود. اسمبلر هنگام ترجمه برنامه در مواجهه با نام ماکرو دستورات معادل را قرار می‌دهد.