كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : ماکرو چيست؟ :

شرح : ماکرو، يا دستور درشت، در برنامه‌نويسي رايانه، مجموعه‌اي از دستورها است که مشابه زيربرنامه يکبار نوشته مي‌شود و چندين بار استفاده مي‌شود. اسمبلر هنگام ترجمه برنامه در مواجهه با نام ماکرو دستورات معادل را قرار مي‌دهد.