كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : وبسايت ديناميک چيست؟ :

شرح : يک وب سايت دايناميک، وب سايتي است که محتويات صفحات آن بصورت دوره اي و خودکار تغيير مي کند. يک وب سايت دايناميک از دو قسمت اصلي تشکيل شده است: کد هاي استفاده شده در پس زمينه که معمولاً از چشم کاربر مخفي است. محتويات صفحات که توسط مخاطبان رويت مي شود. کدها پس زمينه محتويات صفحات را بنا بر درخواست کاربر به طور هوشمندانه به وي نشان مي دهند. اين کدها معمولاً با زباني به غير از HTML نوشته مي شوند. معمولاً کدها اطلاعات را از يک پايگاه داده دريافت کرده و آن را به نمايش در مي آورند. اگر اطلاعات درون پايگاه داده تغيير کند، اطلاعات به نمايش در آمده توسط کدها نيز تغيير مي کند. در وب سايت هاي دايناميک مي توان براحتي صفحات و محتويات جديد به وب سايت اضافه نمود و يا محتويات قبلي را حذف کرد.