كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : الگول دبليو :

شرح : الگول دبليو (به انگليسي: ALGOL W) يک زبان برنامه‌نويسيست. الگول دبليو بر مبناي يک ارائه براي الگول ايکس توسط نيکلاوس ويرت و سي. اي. آر هوار، به عنوان جانشين الگول ?? در IFIP Working Group 2.1 ايجاد شد. هنگامي که کميته داوري به اين نتيجه رسيد که اين ارائه پيشرفتي نسبت به الگول ?? ندارن، ارائه با عنوان کمکي به توسعه? الگول. به انتشار يافت. بعد از اعمال تغييرات اندکي به اين زبان، ويرت پياده سازي با کيفيتي براي IMB/360 در دانشگاه استنفورد را سرپرستي کرد که به گستردگي انتشار يافت.

اين زبان تغييرات نسبتاً محافظه‌کارانه‌اي از جمله اضافه کردن رشته‌ها، بيت رشته‌ها، اعداد مختلط و ارجاع به نوع‌داده‌ي Record، و ارسال پارامترها با روش فراخواني-با-نتيجه، معرفي کردن دستور while، جايگزيني switch با دستور case، و به طور کلي محدود کردن اين ربان را نشان مي‌داد. پياده سازي با استفاده از PL/360، زباني اسمبلي شبه الگول، طراحي شده توسط ويرت، انجام شد. اين پياده سازي شامل قابليت‌هاي اشکال‌زدايي و عيب‌يابي Profiling بود.