كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : انواع پروتکل ها و کارايي هاي آنها چيست؟ :

شرح :


FTAM : (مديريت و دسترسي انتقال فايل) که پروتکل دسترسي به فايل است

FTP : (پروتکل انتقال فايل) پروتکل انتقال فايل در اينترنت

SMTP : (پروتکل انتقال پستي ساده) پروتکل اينترنت براي انتقالات پست الکترونيکي

SNMP : (پروتکل مديريت شبکه اي ساده) پروتکل اينترنت براي نظارت بر شبکه ها و اجزاي شبکه

Telnet : پروتکل اينترنت براي برقراري ارتباط با ميزبانهاي راه دور و پردازش محلي داده ها

Gopher : پروتکلي براي در اختيار قرار گذاشتن اطلاعات با استفاده از سيستمي از منوها، صفحات يا اتصالاتي به Telnet است

NCP : پروتکل هسته مرکزي

UDP : پروتکل انتقال داده در [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] و نا مطمئن

DNS : پروتکلي است که يک نام دامنه مثل [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] را به يک آدرس [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] تبديل مي کند.

TCP : (پروتکل کنترل انتقال) از پروتکل TCP/IP براي ضمانت تحويل داده هاي متوالي

STP : قسمتي از پشته پروتکل IPX/SPX مربوط به شرکت Novell

NwLink : نسخه مايکروسافت IPX/SPX است

NetBEUI : پروتکل گسترش يافته کاربر NetBIOS (NetBIOS ، اعمال سطح پايين شبکه مثل با اشتراک گذاشتن فايلها و چاپگرها را انجام مي دهد)

ATP : پروتکل مبادلات Apple Talk

RIP : پروتکل مسيريابي مبتني بر بردار-فاصله RFC اساس يک الگوريتم مي باشد.

SLIP : پروتکلي که براي تبادل يک TCP/IP روي يک اتصال سريال مي باشد مثل مودم.

PPP : پروتکلي بسيار پيشرفته تر از SLIP که براي اتصال سريال مي باشد.

HTTP : پروتکلي که براي انتقال ابرمتن و صفحات وب در شبکه بکار مي رود

NEWS : پروتکلي براي انتقال

BGP : يک پروتکل دروازه خارجي مبتني بر RFC

ARP : پروتکلي که براي شناسائي آدرس [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] يک ايستگاه براساس آدرس IP بکار مي رود.

DHCP : پروتکلي جهت تخصيص آدرس هاي IP بصورت پويا است

CIDR : پروتکل مخصوص [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] هاي تعريف شده براي هر IP است

IP : (پروتکل اينترنت) از پروتکل TCP/IP براي تعيين مسير و ارسال بسته

IPX : (تبادل بين شبکه اي بشته ها) از رشته پروتکل IPX/SPX شرکت Novell براي تعيين مسير و ارسال بسته

DDP : پروتکل حمل داده هاي Apple Talk

ICMP : پروتکلي براي گزارش خطاها بر روي اينترنت است

CSMA/CD : هنگامي که در شبکه تصادم داده ها بوجود آيد، يک دوره تناوبي انتظار، جهت کاهش تصادم ها تحميل مي شود