موضوع مقاله :

اس‌جی‌ام‌ال

چکیده :

اس‌جی‌ام‌ال


شرح :

اس‌جی‌ام‌ال یا زبان نشانه‌گذاری تعمیم‌یافته? استاندارد (به انگلیسی: Standard Generalized Markup Language) نام استانداردی برای ساختار زبان‌های نشانه‌گذاری است. این زبان به تنهایی برای نشانه‌گذاری در اسناد کاربردی ندارد بلکه به عنوان مبنای استانداردسازی زبان‌های نشانه‌گذاری دیگر استفاده می‌شود و به همین خاطر به آن فرازبان می‌گویند. برای نمونه اچ‌تی‌ام‌ال یک زبان نشانه‌گذاری برپایه? اس‌جی‌ام‌ال است و اکس‌ام‌ال یک فرازبان دیگر است که از اس‌جی‌ام‌ال الگوبرداری کرده است.

اس‌جی‌ام‌ال استاندارد ایزو ???? سازمان بین‌المللی استانداردسازی است.این استاندراد اصولی را برای نوشتن ساختار منطقی یک سند و سنت‌های نامگذاری عناصر آن بیان می‌دارد.