كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : انواع SQL Server Authentication چيست؟ :

شرح :  اين قابليت وجود دارد که چندين نسخه از SQL Server بصورت کاملا مستقل بروي يک ماشين نصب شوند. به هر SQL Server نصب شده روي يک ماشين يک Instance (نمونه) از SQL Server گفته مي شود. هر يک از Instance ها داراي يک نام مشخص مي باشند و به Instance اي که در زمان نصب، نام خاصي به آن اختصاص داده نشده است و هم نام با ماشيني است که بروي آن نصب است، Default Instance گفته مي شود. از يکي از مهمترين کاربردهاي نصب Instance هاي مختلف بروي يک سرور مي توان نياز به ويرايش هاي مختلف از SQL Server را نام برد. فرض کنيد در سازماني نرم افزارهايي بروي Server موجود است که برخي از آنها تنها با SQL Server2005 قادر به کار هستند و برخي ديگر بروي SQL Server2008 در چنين شرايطي نياز است تا Instance هاي جداگانه نصب شود. (تفاوت در Version- Edition-Platform)
نکته : توجه داشته باشيد هر Instance سرويس هاي مجزا و خاص خود را دارد و بنابراين هربار نصب Instance جديد بروي يک سرور، داراي هزينه هايي هم خواهد بود و لذا از نصب بي مورد Instance جديد جلوگيري کنيد.