موضوع مقاله :

در حوزه امنیت شبکه OS Hardening چیست؟

چکیده :

در حوزه امنیت شبکه OS Hardening چیست؟


شرح : Hardening به مفهوم ایمن و مقاوم سازی می باشد . و این لغت بسیار بسیار دامنه وسیع ای را در حوزه امنیت شبکه (و سایر سرویس های مربوطه) به خود اختصاص داده است و عبارت (Operating System Hardening) را به معنای ایمن سازی سیستم عامل به کار میبریم . حال ممکن است این سوال پیش آید که چگونه ؟ و مگر سیستم عامل ها نیاز به ایمن شدن دارند ؟! در پاسخ میتوان گفت که برای بالا بردن امنیت  تمامی سیستم عامل ها ( قدیمی و جدید ) نیاز به انجام OS Hardening دارند و این کار را معمولا یک متخصص  امنیت که با روش های نفوذ و هک و همین طور با آن سیستم عامل مربوطه و سرویس های مورد استفاده در آن سیستم عامل به خوبی آشناست می تواند انجام دهد .