كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : در حوزه امنيت شبکه OS Hardening چيست؟ :

شرح : Hardening به مفهوم ايمن و مقاوم سازي مي باشد . و اين لغت بسيار بسيار دامنه وسيع اي را در حوزه امنيت شبکه (و ساير سرويس هاي مربوطه) به خود اختصاص داده است و عبارت (Operating System Hardening) را به معناي ايمن سازي سيستم عامل به کار ميبريم . حال ممکن است اين سوال پيش آيد که چگونه ؟ و مگر سيستم عامل ها نياز به ايمن شدن دارند ؟! در پاسخ ميتوان گفت که براي بالا بردن امنيت  تمامي سيستم عامل ها ( قديمي و جديد ) نياز به انجام OS Hardening دارند و اين کار را معمولا يک متخصص  امنيت که با روش هاي نفوذ و هک و همين طور با آن سيستم عامل مربوطه و سرويس هاي مورد استفاده در آن سيستم عامل به خوبي آشناست مي تواند انجام دهد .