كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : معني متن در سيستم چند رسانه اي چيست؟ :

شرح : نخستين و مهم‌ترين رسانه‌اي که فن‌آوري رايانه توانست آن را به‌صورت رقومي ذخيره و بازيابي کند متن است. در واقع، صوت، تصوير، و ويدئو پيش از آنکه بتوانند به صورت رقومي ارائه شوند، نياز به پردازش بسيار دارند. در نظام چندرسانه‌اي، استفاده از متن براي ارائه اطلاعات، مخاطبان خاص خود را دارد و در بسياري موارد مهم‌ترين عنصر تشکيل‌دهنده هر نظام چندرسانه‌اي است. به‌طور مثال، عرضه متن کامل دايره‌المعارف چاپي بريتانيکا بر روي صفحه فشرده خود نمايانگر اهميت و جايگاه اطلاعات نوشتاري حتي در برنامه‌هاي چندرسانه‌اي است. علاوه بر اين، در برخي موارد استفاده از متن براي نشان دادن محتواي فهرست‌هاي انتخاب برنامه‌ها[9]، عملکرد کليدها، راهنماي استفاده‌کنندگان، و جز آن از اهميت خاصي برخوردار است.

متن را معمولا به سه روش وارد برنامه چندرسانه‌اي مي‌کنند: الف)تايپ کردن متون مختلف از طريق برنامه‌هاي واژه‌پرداز؛ ب) پويش[10] اسناد چاپي و تبديل آنها از طريق برنامه‌هاي مختلف به‌صورت الکترونيکي؛ و ج) استفاده از منابع الکترونيکي نوشتاري دسترس‌پذير.

ذخيره متن به‌صورت پرونده‌هاي تصويري نيز امروزه در بسياري از موارد کاربرد دارد که مهم‌ترين آنها استفاده از ساختار پي.دي.اِف.[11] است. به‌طور مثال، از اين طريق مي‌توان نسخ خطي قديمي يا ديگر اسناد را به‌صورت تصوير ذخيره کرد و کاملا شبيه نمونه اصلي آنها در برنامه چندرسانه‌اي گنجاند.

يکي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي نظام‌هاي چندرسانه‌اي، در قياس با نظام‌هاي چاپي، وجود امکانات بالقوه آنها در ارائه محيطي جذاب و گيرا براي مطالعه و خواندن متن است. براي نمونه، استفاده از حروف با رنگ‌هاي مختلف همراه با اندازه و جلوه‌هاي گرافيکي متنوع مي‌تواند جذابيت خاصي به برنامه‌هاي چندرسانه‌اي ببخشد. بنابراين، از ابتدا بايد سياست مشخصي را براي انتخاب رنگ، اندازه، شکل، فاصله سطرها، تورفتگي‌ها، چيدن کلمات در پنجره نمايش، جلوه‌هاي گرافيکي مختلف، و نحوه دسترسي به اطلاعات نوشتاري در صفحات مختلف برنامه چندرسانه‌اي در نظر گرفت.

يکي از قابليت‌هاي مهم نظام چندرسانه‌اي انعطاف‌پذيري آن در راهبري، تعامل، و دسترسي به اطلاعات است. از اين رو، فرامتن در بسياري از برنامه‌هاي چندرسانه‌اي به‌عنوان قابليتي مهم و کارآمد براي دسترسي به اطلاعات، مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛ و شايد بتوان گفت که استفاده از فرامتن در نظام‌هاي چندرسانه‌اي تا حدود زيادي اجتناب‌ناپذير است.

به‌طور مثال، براي مطالعه مدخل خليج فارس در دايره‌المعارفي الکترونيکي مي‌توان تنها با فشار کليد ماوس بر روي کليدواژه‌هاي مشخص‌شده ايران، عمان، کويت، جنگ ايران و عراق، و آلودگي درياها به اطلاعات تکميلي و مرتبط ديگر درباره آنها دسترسي يافت استفاده از فرامتن در نظام‌هاي چندرسانه‌اي از ديگر مواردي است که مي‌توان با توجه به اهداف، مخاطبان، و محتواي برنامه‌هاي چندرسانه‌اي مورد توجه قرار داد.